Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Thursday 28 August 2014

Holy Mass in Polish
at 07.10 amFrom the Chapel of St. Sebastian (St. Peter's Basilica) Holy Mass in Polish

Live Broadcast from 07.10 a.m.

- International Sound on kHz 1.260 MW and via Internet on Channel 4
Eastern Liturgy in the Byzantine-Ukrainian rite
at 08.15 amFrom the Chapel of the Annunciation of Palazzo Pio, Eastern Liturgy in the Byzantine-Ukrainian rite for the Feast of the Dormition of the Virgin Mary according to the Julian Calendar

Live broadcast from 08.15 a.m.

- International Sound for Eastern Europe on kHz 9.850 SW, kHz 11.740 SW, for the Rome area on kHz 1.260 MW and via Internet on Channel 3


Upcoming Events

- Thursday, 11/06/2014
- Saturday, 12/06/2014
- Tuesday, 10/07/2014
- Wednesday, 10/08/2014
- Thursday, 28/08/2014
- Sunday, 31/08/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo