Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Thursday 20 November 2014

Holy Mass in Polish
at 07.10 amFrom the Chapel of St. Sebastian (St. Peter's Basilica) Holy Mass in Polish

Live Broadcast from 07.10 a.m.

- International Sound on kHz 1.260 MW and via Internet on Channel 4
Pope Francis' visit to the F.A.O
at 11.00 amPope Francis pays a visit to the Headquarters of the UN Food and Agricolture Organisation on the occasion of the 2nd International Conference on Nutrition

Live broadcast from 10.55 a.m.

- in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-International Sound via Internet on Channel 8


SATELLITES

EUTELSAT: Commentary in Italian

Upcoming Events

- Saturday, 12/06/2014
- Wednesday, 12/10/2014
- Thursday, 12/11/2014
- Thursday, 20/11/2014
- Sunday, 23/11/2014
- Tuesday, 25/11/2014
- Wednesday, 26/11/2014
- Thursday, 27/11/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo