Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Monday 02 March 2015

Press Conference
at 11.00 amFrom the Holy See Press Office, Press Conference for the presentation of the Ecclesial Pan-Amazonian Network (REPAM).

Live broadcast from 11.00 a.m.

- -International Sound via Internet on Channel 8


Upcoming Events

- Sunday, 11/01/2015
- Tuesday, 12/01/2015
- Thursday, 04/02/2015
- Saturday, 05/02/2015
- Sunday, 08/02/2015
- Monday, 11/02/2015
- Wednesday, 12/02/2015


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo