Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Friday 25 April 2014

Briefing on the canonization of Pope John XXIII and Pope John Paul II
at 11.30 amFrom the Holy See Press Office , Briefing with journalists relating to the life and the Petrin Ministry of Pope John Paul II with the participation of Joaquin Navarro-Valls, and George Weigel

Live Broadcast from 11.30

- International Sound via Internet on Channel 8
Briefing on the canonization of Pope John XXIII and Pope John Paul II
at 04.00 pmFrom the Vatican Media Center, Briefing with the participation of Cardinal Stanislaw Dziwisz ,Cardinal Loris Capovilla and Fr. Ezio Bolis

Live Broadcast from 04.00 p.m.

- International Sound via Internet on Channel 8


Upcoming Events

- Thursday, 05/01/2014
- Sunday, 06/01/2014
- Tuesday, 07/01/2014
- Friday, 08/01/2014
- Monday, 09/01/2014
- Monday, 12/01/2014
- Friday, 05/02/2014
- Monday, 06/02/2014
- Tuesday, 09/02/2014
- Tuesday, 12/02/2014
- Saturday, 05/03/2014
- Tuesday, 06/03/2014
- Wednesday, 09/03/2014
- Wednesday, 06/04/2014
- Friday, 07/04/2014
- Thursday, 09/04/2014
- Saturday, 10/04/2014
- Friday, 25/04/2014
- Saturday, 26/04/2014
- Sunday, 27/04/2014
- Monday, 28/04/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo