Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Sunday 25 Jannuary 2015

Angelus
at 12.00From St. Peter's Square, Pope Francis presides at the recitation of the Angelus Prayer

Live Broadcast from 11.50 a.m.

- Commentary in Portuguese for the Rome area on MHz 93.3 FM and via Internet on Channel 1

- International Sound for Central Europe on kHz 9.645 SW and kHz 11.740 SW, for Western Europe on kHz 11.740 SW and kHz 15.595 SW, for the Middle East, West Africa, Central Africa and Southern Africa on kHz 21.560 SW, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 3

-Commentary in Portuguese via Internet on Channel 4

-International Sound for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-International Sound via Internet on Channel 8


SATELLITES

EUTELSAT: International Sound
AOR-A1: International Sound
AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: International SoundCelebration of Vespers
at 05.30 pmFrom the Basilica of St. Paul's Outside the Walls, Pope Francis presides at the Celebration of Vespers on the Feast of the Conversion of the Apostle Paul in conclusion of the Week of Prayer for Christian Unity

Live Broadcast from 05.20 p.m.

- in Portuguese, from 05.27 p.m., via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese from 05.27 p.m.
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Sunday, 25/01/2015
- Wednesday, 28/01/2015
- Thursday, 29/01/2015
- Sunday, 01/02/2015


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo