Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Monday 02 February 2015

Holy Mass on the Feast of the Presentation of the Lord
at 05.30 pmFrom St. Peter's Basilica, Holy Mass presided over by Pope Francis on the Feast of the Presentation of the Lord and on the 19th World Day of Consecrated Life

Live broadcast from 05.25 p.m.

- in Portuguese from 05.27 p.m. via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese from 05.27 p.m.
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Monday, 02/02/2015
- Wednesday, 04/02/2015
- Thursday, 05/02/2015
- Sunday, 08/02/2015


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo