Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Saturday 29 November 2014

Apostolic Journey of Pope Francis to Turkey: Istanbul, Arrival
at 09.30 amIstanbul, Arrival at Ataturk International Airport

Live broadcast from 09.30 a.m.

- International Sound via Internet on Channel 8
Istanbul: Visit to the Sultan Ahmet Mosque and visit to Saint Sofia Museum
at 10.15 amIstanbul, Pope Francis visits the Sultan Ahmet Mosque and the Saint Sofia Museum

Live broadcast from 10.15 a.m.

- Internationl Sound via Internet on Channel 8
Istanbul: Holy Mass
at 03.00 pmIstanbul, Cathedral of Holy Spirit, Holy Mass presided over by Pope Francis

Live broadcast from 02.45 p.m.

- in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French for the Middle East on kHz 17.540 SW and via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English for the Middle East on kHz 17.560 SW, for the Rome area on DAB+RVaticana Europe Channel and via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in SpanishIstanbul: Ecumenical Prayer - Private Meeting with H.H. Bartholomew I
at 05.15 pmIstanbul,Ecumenical Prayer in the Patriarchal Church of St. George and private meeting with H.H. Bartholomew I at the Patriarchal Palace

Live broadcast from 05.00.p.m.

- in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Saturday, 29/11/2014
- Sunday, 30/11/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo