Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Tuesday 25 November 2014

Pope Francis' visit to the European Parliament
at 10.30 amOfficial visit to the European Parliament and the Council of Europe in Strasbourg

Live broadcast from 10.30 a.m.

- in English for the Rome area on MHz 93,3 FM, on DAB+ RVaticana Europe Channel and via Internet on Channel 1

-in French for the Rome area on MHz 103,8 FM, on DAB+RVaticana World Channel and via Internet on Channel 2

-in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

EUTELSAT: Commentary in Italian
AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Tuesday, 25/11/2014
- Wednesday, 26/11/2014
- Thursday, 27/11/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo