Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Friday 18 April 2014

Special Broadcasts for Easter 2014 according to the Julian Calendar: Liturgical Programme in Ukrainian
at 09.30 amLiturgical Programme in Ukrainian for Good Friday according to the Julian Calendar

Live Broadcast from 09.30 a.m.

- International Sound on kHz 9.850 SW, kHz 11.740 SW, on kHz 1.260 MW and via Internet on Channel 3
Commemoration of Our Lord's Passion
at 05.00 pmFrom St. Peter's Baslica, Pope Francis will preside the Commemoration of Our Lord's Passion

Live Broadcast from 04.50 p.m.

- -in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in SpanishWay of the Cross
at 09.15 pmFrom the Colosseum, Way of the Cross led by Pope Francis

Live Broadcast from 09.05 p.m.

- in English for Africa on kHz 17.585 SW, for the Rome area on MHz 93,3 FM, DAB+RVaticana Europe and via Internet on Channel 1

-in French for Africa on kHz 15.570 SW, for the Rome area on MHz 103,8 FM, DAB+RVaticana World and via Internet on Channel 2

-in Portuguese for Africa on kHz 21.560 SW and via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

EUTELSAT: Commentary in Portuguese
AOR-A1: International Sound
AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Thursday, 05/01/2014
- Sunday, 06/01/2014
- Tuesday, 07/01/2014
- Friday, 08/01/2014
- Monday, 09/01/2014
- Monday, 12/01/2014
- Friday, 05/02/2014
- Monday, 06/02/2014
- Tuesday, 09/02/2014
- Tuesday, 12/02/2014
- Saturday, 05/03/2014
- Tuesday, 06/03/2014
- Wednesday, 09/03/2014
- Wednesday, 06/04/2014
- Friday, 07/04/2014
- Thursday, 09/04/2014
- Saturday, 10/04/2014
- Friday, 18/04/2014
- Saturday, 19/04/2014
- Sunday, 20/04/2014
- Monday, 21/04/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo