Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Thursday 24 April 2014

Holy Mass in Polish
at 07.10 amFrom the Chapel of St. Sebastian (St. Peter's Basilica) Holy Mass in Polish

Live Broadcast from 07.10 a.m.

- International Sound on kHz 1.260 MW and via Internet on Channel 4
Briefing on the canonization of Pope John XXIII and Pope John Paul II
at 11.30 amFrom the Holy See Press Office, briefing with journalists relating to the prayer vigil celebration and the liturgy of Canonization of John XXIII and John Paul II.

Live Broadcast from 11.30 a.m.

- International Sound via Internet on Channel 8
Briefing on the canonization of Pope John XXIII and Pope John Paul II
at 04.00 pmFrom the Vatican Media Center, Briefing on the intercession and the miracles of Pope John XXIII and Pope John Paul II in preparation for the canonization

Live Broadcast from 04.00 p.m.

- International Sound via Internet on Channel 8
Thanksgiving Mass on the occasion of the canonization of Saint Jos de Anchieta
at 06.00 pmIn the church of Saint Ignatius in Rome, Pope Francis presides over the thanksgiving celebration on the occasion of the Canonization of Saint Jos de Anchieta

Live Broadcast from 05.50 p.m.

- in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia , for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-International Sound via Internet on Channel 8


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Thursday, 05/01/2014
- Sunday, 06/01/2014
- Tuesday, 07/01/2014
- Friday, 08/01/2014
- Monday, 09/01/2014
- Monday, 12/01/2014
- Friday, 05/02/2014
- Monday, 06/02/2014
- Tuesday, 09/02/2014
- Tuesday, 12/02/2014
- Saturday, 05/03/2014
- Tuesday, 06/03/2014
- Wednesday, 09/03/2014
- Wednesday, 06/04/2014
- Friday, 07/04/2014
- Thursday, 09/04/2014
- Saturday, 10/04/2014
- Thursday, 24/04/2014
- Friday, 25/04/2014
- Saturday, 26/04/2014
- Sunday, 27/04/2014
- Monday, 28/04/2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo