Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  


Friday 06 March 2015

Audience to representatives of Neocatechumenal Way
at 11.30 amFrom the Paul VI Hall, Pope Francis meets with members of the Neocatechumenal Way

Live broadcast from 11.25 a.m.

- in English for the Rome area on MHz 93,3 FM, on DAB+RVaticana Europe Channel and via Internet on Channel 1

-in italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish for the Rome area on kHz 585 MW and via Internet on Channel 6

-in French for the Rome area on kHz 1260 MW and via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8


SATELLITES

EUTELSAT: Commentary in Italian
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Sunday, 11/01/2015
- Tuesday, 12/01/2015
- Thursday, 04/02/2015
- Saturday, 05/02/2015
- Sunday, 08/02/2015
- Monday, 11/02/2015
- Wednesday, 12/02/2015
- Friday, 04/03/2015
- Sunday, 05/03/2015
- Wednesday, 06/03/2015
- Friday, 07/03/2015
- Monday, 08/03/2015


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo